BILSKILT VEILEDNING


VEILEDNING VED VALG AV KORREKTE REG. NUMMER
For å kvalitetsikre registrering på reg. nummer som er i samsvar med de intensjoner avtalen av 11. juni 1991 legger til grunn, anbefaler vi alle å lese Trygve Krogsæers "bibel" BILSKILT - GAMLE TYPER


bilskilt1.jpg

bilskilt2.jpg

bilskilt3.jpg

bilskilt4.jpg

bilskilt5.jpg

bilskilt6.jpg

bilskilt7.jpg

bilskilt8.jpg

bilskilt9.jpg

bilskilt10.jpg

bilskilt11.jpg

bilskilt12.jpg

bilskilt13.jpg