logo2.jpgautovis, Tromsøs kjøretøyhistoriske forening, har som oppgave å oppspore, restaurere, og formidle kjøretøy med en alder av minst 30 år. Foreningen skal også forsøke å gjenskape byens kjøretøyhistorie, ved å få flere biler og motorsykler på veien med X-skilt. Man behøver ikke eie et kjøretøy for å bli medlem. Foreningen er tilsluttet LMK.Adresse Autovis
Postboks 3262
9275 Tromsø
E-post


Organisasjonsnr.Brønnøysund reg.991 896 856

     


Styret Formann: Lodve Vik


Nestformann: Knut Dalbye Kristiansen


Sekretær: Evald Løvland


Kasserer: Rolf Tøllefsen1. vara
Hallvard Lilleng2. vara
Lotta HalvorsenRevisorer: Ole Morten Isaksen


Bank DNB
1503.46.50222Medlemskap Kr. 1000 pr. årMedlemsmøteFørste tirsdag hver måned kl 19:00