AUTOVIS - Medlemmenes kjøretøy

HONDA CBX
Årsmodell : 1979
Reg. nr :  FC 3237
Eier :  Ole Jørgen Mæland
Tilstand : Fin urestuarert